Wat verandert er in juli ?

Zoals reeds aangekondigd op chat zijn er een aantal wijzigen binnen onze clan die deze maand al van start gaan. Het zijn veranderingen die onze clan ten goede zullen komen teneinde ons allen naar een hoger level te brengen.

Daarom …

… komen er nog 2 vaste co s bij, ieder met een specifieke missie

Mrok was al co. Hij kent het clan regelement op zijn duimpje en zal jullie leren hoe hiermee om te gaan. Hij kijkt er op toe dat alles netjes verloopt op chat en dat donaties evenwichtig verlopen. Dus geen paniek wanneer Mrok een bemerking maakt over iets, taalgebruik of donatie probleem. Hij tracht gewoon te helpen voor het te laat is. Mrok kan en mag leden verwijderen wanneer het echt uit de hand loopt, zijn beslissing daarin is onherroepelijk. Hij zal ook ex-leden met een minder goede reputatie weren uit de clan.

Karisa werd recent co. Zij zal zich ontfermen over de toegangsdeuren van onze clan. Dus wanneer er zich iemand wenst aan te sluiten weet je waar terecht. Bij afwezigheid van Karisa kan je ook terecht bij eventuele andere co, doch Karisa blijft de eerste aanspreekpersoon hiervoor. We benadrukken nogmaals dat blindweg iemand uitnodigen via wereldwijd niet toegestaan is. Het nieuw lid mag niet voorkomen in de ‘Black List’ pagina, kijk ook profielnummer na !

Ell wordt co. Zij heeft zich bewezen om verder als co te gaan functioneren binnen onze clan. Ell miste sinds haar intrede in de clan slechts 1 CW tot nog toe, een CW die ging om een test van 15 personen dat uiteindelijk niet zo een succes was. Ell zal zich ontfermen over het doorhakken van knooppunten waar andere co’s geen raad mee weten. Ell kan en mag leden verwijderen wanneer het echt uit de hand loopt, haar beslissing daarin is onherroepelijk. Zij zal ook ex leden met een minder goede reputatie weren uit de clan.

We rekenen erop dat bovenstaande co’s met respect worden behandeld, tenslotte zijn we 1 grote familie binnen de clan. We zijn er om elkaar te helpen en te steunen maar, zeker niet om elkaar te gaan tegenwerken.

Iedereen kan met vragen steeds terecht bij  Nancy of Tropcal-6971. Heb je een twijfel of probleem laat maar komen. Je kan ons ook bereiken op tropcal@gmail.com, discretie van je email gewaarborgd.

———————————————————-

… zal langdurig op rood staan helaas niet meer mogelijk zijn.

Heel binnenkort hebben we clan level 5 en de weg naar clan level 6 is nog langer en lastiger. Om die weg aangenamer en vooral vlotter te laten verlopen, rekenen we dus op absolute actieve deelname in CW en dit met het maximum aan leden. Uit ervaring weten we dat hoe meer volk in CW aanwezig is er ook meer XP punten te verzamelen zijn, het hoeft daarvoor nog niet uit te draaien op een overwinning.

We hebben daarom besloten dat niemand nog langer dan 14 dagen op rood kan staan zonder deelname in CW. We zijn er ons van bewust dat dit niet altijd even makkelijk zal zijn zeker nu met de vakanties die in aantocht of reeds gestart zijn. Je wordt dus verwijderd uit de clan, maar met mogelijkheid tot terugkeer nadat je zeker bent terug actief te kunnen deelnemen aan de clan oorlogen. Weet je vooraf dat je meer dan 2 weken niet online kan zijn meld dit zeker aan een co.

Het spelconcept van COC zit nu eenmaal zo in elkaar dat in groep, door samen te werken , je de meeste, betere en snellere resultaten boekt. Hogere clan levels bieden aan iedereen binnen onze clan leuke en aangename voordelen.

———————————————————-

… moeten donaties algemeen beter en vlotter verlopen

We gaan niet langer blijven herhalen dat donaties binnen onze clan bestaat uit geven en nemen. Tracht steeds een evenwicht te vinden tussen beide. Nog steeds staan leden met een buitensporig groot verschil, voornamelijk dan in meer ontvangen troepen. Dit kan echter niet de bedoeling zijn en zeker niet ieder seizoen opnieuw. Mrok zal jullie hierover informeren, doe er dan ook iets aan voor het te laat is.

Een trucje om je donatie probleem te verhelpen. Je komt online: het eerste wat je doet, is kijken wie welke troepen iemand nodig heeft. Doneer!!!
Heb je een grote achterstand in te halen? Doneer dan eens een ganse dag met reuzen of tovenaars.

Buiten het CW gebeuren
Best vraag je zelf troepen die iedereen kan geven. Doorgaans ben je met boogjes het best, dit zowel voor verdediging of een aanval. Je zal merken dat je hierdoor ook minder snel een kloof zal hebben tussen uw eigen gedoneerde en ontvangen troepen.

Tijdens het CW gebeuren.
Aanvalstroepen voor je CK kan je doorgaans bekomen via Nancy en Tropcal-6971. Deze troepen zijn alle maximum lvl, kortom neusje van de zalm. Doch wij zijn ook niet altijd permanent online tijdens een CW. Daarom vragen we aan iedereen die beschikt over maximum level troepen om hier spontaan hulp te bieden. We richten ons hiervoor vooral naar leden met een hoger lvl die deze last kunnen dragen.
Verdedigingstroepen voor je CK zijn bij voorkeur alle maximum level, kortom het beste. We merken op dat de laatste tijd het aanvullen verdedigingstroepen voor de CK’s maar moeizaam gebeurt. Daarom vragen we aan iedereen die beschikt over maximum level troepen om hier spontaan hulp te bieden. We richten ons hiervoor vooral naar leden met een hoger level die deze last kunnen dragen. Doorgaans steken we boogjes van maximum level erin, toch ook welkom zijn tovenaars en zelfs heksen van maximum level. (1 heks per CK in de hoge lvl s)

———————————————————-

… uitschakelen van CK troepen van de tegenstander

Iedereen kent het probleem om die vervelende vijandelijke CK troepen van de tegenstander eerst uit te schakelen alvorens de definitieve aanval in te zetten. In sommige gevallen is het ook niet echt mogelijk. Doch met de nieuwe recente update van COC welke ons toelaat een duister labo neer te zetten en hiermee duistere spreuken aan te maken, moet dat probleem mogelijks worden opgelost. De duistere gifspreuk kan de vijandelijke troepen vertragen en tevens hun gezondheid laten weglekken.

Heb je een probleem of twijfel van aanpak met het uitschakelen van de vijandelijke CK troepen? Vraag dan zeker raad bij de collega’s. Er is wel iemand die mogelijk een andere visie heeft van aanpak waardoor je slaagkansen vergroten. Intussen kan je de vaardigheid oefenen buiten het CW gebeuren. Eens je handiger wordt in het uitschakelen van vijandelijke troepen is dit niet alleen een voordeel voor jezelf, maar voor heel de clan!

———————————————————-

… werd ook de website wat aangepast

De ‘FORUM‘ pagina werd verwijderd, dit wegens te weinig gebruik.

Nieuwe pagina ‘Black List‘ werd toegevoegd. Op deze pagina staan ex-leden die niet meer welkom zijn in onze clan. De pagina zal in de loop van volgende week actief worden gemaakt op de website.

De ‘CW INFO‘ pagina werd aangepast. De standaard tactiek werd bijgestuurd en een plan B verduidelijkt.

 ———————————————————-

… worden de frequenties van de CW s opgedreven

Standaard zijn er twee CW’s per week, zie voor planning op de ‘Clan War Agenda’ pagina.
Aanvullend op deze reeds voorziene planning zal er in de toekomst mogelijks meerdere CW’s worden gestart. Ook voor deze CW’s, die tijdig worden aangekondigd, rekenen we op een voltallige deelname. Up to clan level 6.

———————————————————-

…  kan iedereen als co mee een CW leiden

Wie het ziet zitten om eens een paar CW’s mee te leiden kan dit zeker doen. Je zal begeleid worden bij de opstart van CW en je zal instaan voor het versturen van de benodigde berichten. Richt je hiervoor tot Nancy of Tropcal-6971. We nemen maximum telkens 2 kandidaten per beurt mee om het geheel overzichtelijk te houden. Het is wel zo dat wanneer je een CW zal leiden je ook effectief meer online moet zijn, dus niet enkel en alleen maar je beide matchen doen. Het gaat erom de anderen aan te moedigen en mee te kijken in de tabel CW. Je kan de aanvalstactiek bijsturen in overleg met de andere co daar waar het nodig is.

———————————————————-

This entry was posted in Info.