Clan Reglement

COC_Are Rules

Doel van het reglement is de goede gang van zaken te waarborgen binnen de clan. De volgende regels zijn
er dus effectief om na te leven zodat het voor iedereen aangenaam blijft. Iedereen is gelijk binnen de clan.

1 – Iedereen is welkom in de clan ongeacht leeftijd, geaardheid, religie of wat dan ook. Op chat laten we geen discussies toe met betrekking tot voorgaande.
2
– Van een nieuw lid wordt verwacht éénmaal een clan oorlog te volgen alvorens er aan deel te nemen. Het heeft geen zin je aan te sluiten bij een clan indien je niet actief deelneemt aan de clan oorlogen.
3 – Uitsluitend actieve leden met volwaardige stadhuizen 9 of hoger mogen een tweede account hebben binnen onze clan. Alle andere dubbele accounts zijn niet toegestaan. Het is aan het lid zelf om zijn dubbel account te verwijderen. Indien dit niet gebeurd worden beide accounts automatisch verwijderd.
4 – Een lid heeft het recht de clan te verlaten met welke reden dan ook en dit op eender welk tijdstip. Ben je van plan de clan te verlaten doe het dan hoffelijk en niet tijdens een clan oorlog waarin je deelneemt. Bij het vrijwillig verlaten van de clan, ook al is dat maar voor even, is er geen terugweg !!!
5 – Donaties moeten in verhouding zijn met ontvangen troepen. Vragen wat je zelf kan doneren en tevreden zijn met wat je krijgt. Boogjes of reuzen zijn standaard, wie iets anders doneert doet dit uit eigen wil. Kobolden en muurbrekers doneer je niet zonder dat hier naar gevraagd wordt.
6Aanvraag clan war troepen geef je duidelijk aan, dit kan door vooraf te melden ‘ voor CW ‘. We doneren aan deelnemers van een clan oorlog uitsluitend maximum level troepen indien voorhanden. 
7 – Ieder lid heeft de mogelijkheid om familie, vrienden of kennissen uit te nodigen in de clan. Let op, wees zeker dat de genodigde actief zal zijn! Uitnodigen via wereld chat is uit den boze.
8 – 
Tussen familie, vrienden of kennissen is er al eens een woord, doch schelden of ongepast taalgebruik is niet toegestaan. Afhankelijk van de situatie kan dit leiden tot verwijdering uit de clan, meestal allebei de kemphanen.
9 – Deelname aan clan oorlogen is een absolute must! Bij afwezigheid, zet je oorlogsschild op ROOD !!!. (vakantie, examen, werk, … )
10Wie op groen staat en geselecteerd wordt om deel te nemen aan de clan oorlog zal tweemaal aanvallen. Wie maar éénmaal aanvalt wordt verwijderd na afloop van de clan oorlog. Doe steeds je beide aanvallen ook al heeft je tweede aanval geen nut omwille dat de oorlog reeds beslist is of welke andere reden dan ook. Je vraagt ook steeds war troepen voor je clan kasteel !
11 – Oudsten hebben het recht een nieuw lid te verwijderen uitsluitend bij ongepast taalgebruik. Donatie problemen behoren daar niet toe, wordt weliswaar opgevolgd. Ieder nieuw lid heeft de kans zich in te werken in de clan.
12 – 
Een lid die een lange inactiviteit vertoond zal worden verwijderd. Het heeft immers geen nut je aan te sluiten bij een clan als je niet actief bent. Je neemt een plaats in die kan gebruik worden voor een ander wel actief lid. Bij verwijdering van het lid krijgt hij of zij de kans om zich opnieuw aan te sluiten, mits gegarandeerd actieve deelname.

Kick banner 02
HOME            
CLAN REGLEMENT             CLAN WAR AGENDA             CW INFO              LINKS